Ing. Petr Tůma

Jako soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací oceňování cenných papírů nabízím zpracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, a to zejména:

  • ocenění akcií a akciových podílů pro veškeré účely,
  • oceňování ...

Nad Okrouhlíkem 2372/14, Praha 8 − Libeň