Ing. Robert Kulda

Znalecké posudky v oblasti oceňování vozidel, stavebních, lesních a dalších pracovních strojů a strojních technologií.