Hana Pechanová (Účetnictví, soudní znalec)

Vypracování znaleckých posudků v oborech ekonomika, daně a účetnictví.
Stanovení, zda je firma v úpadku, insolvenci či ne. Revize účetnictví, daňové evidence. Posouzení evidence a zpracování DPH. Tvorba podnikatelských záměrů dle uznávaných modelových ...