JUDr. Václav Peňáz, advokát (Advokátní služby)

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní a občanské právo. Služby však nabízíme také v oblastech trestního, rodinného a pracovního práva.