104. pionýrská skupina Fregata

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.