Centrum Život hrou (Mateřská škola a dětské centrum)

Pro předškolní děti nabízíme kurzy angličtiny a montessori včetně podpory vzdělávání formou her. Zajímavá spolupráce pro MŠ, mateřská a rodičovská centra i pro lektory angličtiny – metoda Joyful English.
Součástí je e-shop – vzdělávací hračky, originální ...