Kartářka – Magdalena Prusková

Předpovídám budoucnost výkladem karet a dalšími souvisejícími praktiky věštce.
K esoterice a tarotu mě přivedl zájem o neprozkoumanou lidskou duši a snaha pochopit energie, které řídí osudy lidí.