Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Univerzita)

Nabídka studia na sedmi fakultách a jednom ústavu humanitního, technického, přírodovědeckého, zdravotnického a uměleckého zaměření.