Psychiatrická léčebna

Provoz psychiatrické léčebny s gerontopsychiatrickým, toxirehabilitačním, psychiatrickým, interním a dětským oddělením.