Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Provoz léčebny zaměřené na střednědobou ústavní léčbu patologického hráčství a závislostí na návykových látkách a alkoholu.