Psychiatrická léčebna

Provoz psychiatrické léčebny. Poskytování psychologické, psychiatrické, sexuologické a protialkoholní pomoci formou hospitalizační i ambulantní.