Nemocnice Milosrdných bratří (Léčebna dlouhodobě nemocných)

Poskytujeme péči chronicky nemocným občanům s cílem zlepšení jejich zdravotního stavu a dosažení úplné či částečné soběstačnosti.