Léčebna dlouhodobě nemocných

Poskytování lékařské péče dlouhodobě nemocným.