Město Vyškov (Městská policie)

  • Dohled nad dodržováním veřejného pořádku a pravidel občanského soužití,
  • dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích,
  • odhalování přestupků či jiných správních deliktů, ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení,
  • obsluha ...

Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov-město