Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul

Provoz léčebny a nemocnice pro dlouhodobě nemocné pacienty.

Malý val 1553/2, Kroměříž-Kroměříž