Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Poskytování lékařské a ošetřovatelské péče.