Nemocnice Znojmo (Anesteziologicko-resuscitační oddělení)

Provoz anesteziologicko-resuscitačního oddělení.