Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (Lůžka následné péče)

Provoz oddělení následné péče a dlouhodobě nemocných.