Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov - nemocnice Středočeského kraje, a.s. (Anestesiologicko-resuscitační oddělení)

Poskytujeme specializovanou resuscitační a intenzivní péči kriticky nemocným pacientům bez ohledu na vyvolávající příčinu.