Česko - německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. (Oddělení akutní medicíny)

Poskytujeme anesteziologickou péči pro operační obory, resuscitační péči na lůžkovém oddělení pro chirurgické, gynekologické a interní pacienty.