Vítkovická nemocnice a.s. (Vaskulární centrum, interní oddělení a cevní chiru)

Poskytování komplexní léčebné a diagnostické péče v širokém spektru interních odborností s výjimkou péče o zažívací trakt.