Vítkovická nemocnice a.s. (Anesteziologická ambulance)

Zajišťování komplexního předoperačního vyšetření pacientů před nástupem k hospitalizaci pro operační výkon.