Mělnická zdravotní, a.s. (Anesteziologicko-resuscitační oddělení)

Provoz anesteziologicko-resuscitačního oddělení.