Krajská zdravotní, a.s. (Anesteziologicko-resuscitační oddělení)

Anesteziologicko-resuscitační oddělení je rozděleno do tří částí, resuscitační lůžková, anesteziologická část a oddělení urgentní medicíny.