Nemocnice TGM Hodonín (Anesteziologicko - resuscitační oddělení)

Provoz anesteziologicko-resuscitačního oddělení.