Thomayerova nemocnice (Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK / F)

Provoz anesteziologicko-resuscitační kliniky.