STATEK HORNÍ DVORCE s.r.o. (Chov a prodej ovcí)

Hospodaříme na dvou historických zemědělských dvorech v Horních Dvorcích a Palupíně. Obhospodařujeme pastviny a louky o výměře více než 130 hektarů. Ovečky se během pastevní sezóny pasou pouze na pastvinách. Rozsáhlé pastviny jim umožňují vybírat si podle ...