Quercus-Med s.r.o. (Gynekologie)

Veškerá péče o gynekologické pacientky a specializovaná péče v oblasti rizikových gravidit, neinvazivní a invazivní prenatální diagnostiky a genetiky.