Richard Jirsa

Údržba a opravy dvoustopých motorových vozidel.