Domov sv. Anežky, o.p.s. (Sídlo, sociální služby)

Posláním domova je podporovat lidi se zdravotním postižením v rozvoji sebedůvěry, samostatnosti a osobní realizace tak, aby mohli žít spokojený život v běžné společnosti.
Nabízíme:
  • ubytování v bytech zvláštního určení,
  • pobytovou i ambulantní sociální ...