Fakultní nemocnice Hradec Králové (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a kr)

Zajišťování diagnostiky, léčby a rehabilitace poruch spadajících do oboru ORL a chirurgie hlavy i krku. Provádíme péči o nemocné se zhoubnými nádory.

Sokolská 581, Hradec Králové