Moravsko-slezská důlní, a.s.

Provádíme těžbu nerostných surovin.