ZBA GeoTech (Výkopové práce)

Společnost ZBA GeoTech patří k průkopníkům technologie úprav zemin v České republice. Technologie samotná spočívá v úpravě a zlepšení vlastností nevhodných nebo podmínečně vhodných zemin. Nejčastěji používané úpravy zemin probíhají přidáním a zamísením ...