Fakultní nemocnice Hradec Králové (Hemodialyzační středisko)

Poskytujeme léčbu pacientům se selháním ledvin metodami mimotělního očišťování krve. Zajišťujeme akutní i permanentní dialyzační katetry.