Husitské centrum, o.p.s.

Pořádání kulturních akcí. Poskytování psychologického, psychosociálního poradenství.