Natura 99, o.s.

Podpora při vytváření přírodní a duševní rovnováhy. Monitorování ekologické situace na zemi i vodních tocích v okolí.

Boženy Němcové 1517, Sokolov-Sokolov