Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary

  • Působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí,
  • poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby,
  • působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské ...