Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Podpora nestátních neziskových organizací ve zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací oblasti.

Senovážné náměstí 994/2, Praha-Nové Město