Židovská obec Karlovy Vary

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Sdružujeme občany, hlásící se k židovskému vyznání, národnosti či původu. Zajišťujeme kulturní a společenské akce.