Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace (Základní škola)

V naší škole usilujeme o to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání a mohli dále pokračovat ve svém vzdělávání, dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v životě. Škola má vlastní jídelnu, školní ...