ATOK - Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu

Jsme nezisková organizace, sdružující právnické a fyzické osoby operující zejména na straně výroby v oborech textil a oděv. Reprezentujeme a hájíme zájmy svých členů ve vztahu ke státním, nestátním i podnikatelským subjektům.