MS VZS ČČK Sokolov

Zajišťování preventivní záchranné služby, organizování kurzů pro plavčíky.

Pionýrů 1330, Sokolov-Sokolov