MS VZS ČČK Sokolov

Zajišťování preventivní záchranné služby, organizování kurzů pro plavčíky.