Katedra informačních technologií Fakulty informatiky a managementu

Katedra se zaměřuje na aplikaci moderních informačních technologií v managementu a v různých typech ekonomických, společenských a industriálních procesů.