Katedra sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty

Katedra zajišťuje výuku v oblasti sociální patologie a prevence a sociální komunikace ve státní správě.