Oblastní spolek Českého červeného kříže Nymburk

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

nám. T.G.Masaryka 1130/18, Poděbrady-Poděbrady III