Moravský zemský archiv v Brně

Archiv provádí činnosti spojené s kontrolou výkonu spisové služby.