Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Provoz nadnárodního dobrovolného zájmového sdružení měst a obcí zaměřeného na podporu česko-polské přeshraniční spolupráce.