Svaz měst a obcí Jihočeského kraje

Poskytování ochrany společných zájmů a práv sdružených obcí.