Tetřívek, o.p.s.

Snaha o návrat tetřívka obecného do volné přírody. Ochrana životního prostředí.