Církevní sbor ECAV v Praze

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v českém, slovenském i anglickém jazyce.